Jakarta overstromingen - calamiteit vastgesteld

Bron: | 22-01-2013

Jakarta overstromingen - calamiteit vastgesteld.

De Calamiteitencommissie heeft op 22 januari 2013 voor de overstromingen in Jakarta, Indonesië de volgende besluiten genomen:

Vaststelling van een calamiteit op 15 januari 2013 voor geheel Jakarta, Indonesië met uitzondering van de luchthaven;

Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 15 januari 2013 als gevolg van deze calamiteit voor die plaatsen in Jakarta waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar (Indonesië via) Jakarta die op 15 januari 2013 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de overstromingen - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpas¬≠singen bij het Calamiteitenfonds claimen.Deze meerkosten kunnen bijvoorbeeld ontstaan indien de reisroute moest worden aangepast omdat verblijf en excursies in Jakarta niet konden worden geleverd.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen in Jakarta zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Noot d.d. 23 januari 2013:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 23 januari 2013 is geëindigd.