Sint-Maarten - orkaan Irma: calamiteit vastgesteld

Bron: | 13-09-2017
De Calamiteitencommissie heeft op 12 september 2017 voor orkaan Irma en Sint-Maarten de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een (dreigende) calamiteit vanaf 5 september 2017 voor Sint-Maarten, vanwege de passage van orkaan Irma;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 5 september 2017 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor Sint-Maarten, omdat de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  • Het voor vergoeding in aanmerking laten komen van de redelijke kosten voor de preventief uitgevoerde repatriëring van reizigers met een pakketreis.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Sint-Maarten die op 5 september 2017 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die op Sint-Maarten als gevolg van de passage van orkaan Irma niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.
Er is sprake van reisaanpassing indien de klanten zijn geëvacueerd van Sint-Maarten en hun vakantie op een ander eiland, zoals Curaçao, hebben kunnen voortzetten.

Er zijn reizen definitief gestaakt.
Klanten verbleven op Sint-Maarten in shelters tot aan hun repatriëring.
Bij staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.
Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen naar Sint-Maarten vanaf 5 september 2017 geldt dat (de gevolgen van) orkaan Irma bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. (De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert.
Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.
De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Klanten kunnen hier een beroep doen op hun reisverzekeraar.