Dominicaanse Republiek - orkaan Irma: dreigende calamiteit vastgesteld

Bron: | 13-09-2017
De Calamiteitencommissie heeft op 12 september 2017 voor orkaan Irma en de Dominicaanse Republiek de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een dreigende calamiteit op 6 september 2017 voor de Dominicaanse Republiek, vanwege de passage van orkaan Irma; 
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 6 tot en met 12 september 2017 als gevolg van deze dreigende calamiteit voor die plaatsen in de Dominicaanse Republiek waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde dreigende calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar de Dominicaanse Republiek die op 6 september 2017 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die op de Dominicaanse Republiek als gevolg van de passage van orkaan Irma niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Mogelijk zijn er reizen tijdelijk gestaakt.
Bij tijdelijke staking van de reis – wegens verblijf in shelters – heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen noodzaak tot repatriëring. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen naar de Dominicaanse Republiek vanaf 6 september 2017 geldt dat (de gevolgen van) orkaan Irma bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. (De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert.
Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.
De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Klanten kunnen hier een beroep doen op hun reisverzekeraar.