Molukken, Indonesië – aardbeving: calamiteit vastgesteld

Bron: | 04-10-2019
De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de aardbeving op de Molukken, Indonesië op 26 september 2019 (08:46 uur lokale tijd, t.o.v. Nederland +7 uur) de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 26 september 2019 voor die delen van de Molukken, Indonesië die werden getroffen door een aardbeving;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 26 september 2019 tot en met 4 oktober 2019 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van de Molukken, Indonesië waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Uitvoeringsinstructie
De uitkeringsvatbare situatie geldt voor die gebieden op de Molukken, Indonesië waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Deelnemers kunnen voor reizen die op 26 september 2019 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de aardbeving - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 26 september 2019 (na de aardbeving) geldt dat de (gevolgen van) de aardbeving op de Molukken, Indonesië bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.