Indonesië - vulkaanuitbarsting: calamiteit vastgesteld

Bron: | 14-07-2015

De Calamiteitencommissie heeft op 13 juli 2015 naar aanleiding van de recente uitbarsting van vulkaan Raung op Oost-Java, Indonesië het volgende besluit genomen:

 

Vaststelling van een calamiteit op basis van een natuurramp op 9 juli 2015 voor die delen van Oost-Java en Bali die werden getroffen door de uitbarsting van de vulkaan Raung op Oost-Java waardoor een aswolk is ontstaan.

 

Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 9 juli 2015 tot en met 11 juli 2015 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Indonesië waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze vulkaanuitbarsting, de aswolk en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen met inachtneming van de volgende zaken:

De aantasting van de infrastructuur bestaat uit de sluiting van de luchthaven Denpasar te Bali en enkele kleine luchthavens in Bali, Lombok en Oost-Java waardoor geen vluchten konden vertrekken.
­Het Calamiteitenfonds dekt alleen de alternatieve terugreis per boot of per trein van Bali naar Oost-Java vanwege de sluiting van bovengenoemde luchthavens, waardoor vertrek vanaf Java naar Nederland wel mogelijk was.
De alternatieve terugreis mag niet zijn georganiseerd of betaald zijn of worden door de luchtvaartmaatschappij waar deze terugvlucht geboekt was. Als dat wel het geval is ontstaan immers geen meerkosten die aan de consument kunnen worden doorbelast en is er geen reglementaire grondslag voor uitkering. De luchtvaartmaatschappij die de terugvlucht zou verzorgen heeft een vervoersplicht en draagt op basis van EU regels de meerkosten van alternatief vervoer.
Op 11 juli 2015 was de luchthaven van Denpasar weer open en werden er weer vluchten naar Nederland uitgevoerd. Derhalve eindigt de uitkeringsvatbare situatie op 11 juli 2015.
Indien de luchthaven van Denpasar de komende dagen als gevolg van de aswolk veroorzaakt door de vulkaan uitbarsting van 9 juli 2015 opnieuw dient te sluiten dan zal de uitkeringsvatbare situatie opnieuw worden uitgeroepen indien de luchthaven minimaal 24 uur is gesloten. Automatisch eindigt de uitkeringsvatbare situatie indien de luchthaven van Denpasar hierna weer geopend is. 

 

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

 

Uitvoeringsinstructie

Deelnemers kunnen voor reizen naar die delen van Indonesië die op 9 juli 2015 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de vulkaanuitbarsting - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

 

Voor reizen die vanaf 10 juli 2015 zijn begonnen geldt dat de (gevolgen van) de vulkaan­uitbarsting bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de reis aansprakelijk.

 

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantie­regeling van het Calamiteitenfonds gedekt. De luchtvaartmaatschappij waar de terugreis is geboekt kan hiervoor aangesproken worden. Klanten met een reisverzekering kunnen hiervoor een beroep op de reisverzekeraar doen.