Zakynthos, Griekenland – bosbranden

Bron: | 19-09-2019
De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de bosbranden op Zakynthos de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 15 september 2019 voor die plaatsen op Zakynthos die werden getroffen door bosbranden.
    Dit betreft in elk geval hotel Keri Village & Spa by Zanta Plaza.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 15 september 2019 voor die plaatsen op Zakynthos waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 15 september 2019 al waren aangevangen en die ter plaatse - als gevolg van de bosbrand op Zakynthos - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 15 september 2019 geldt dat (de gevolgen van) de bosbrand op Zakynthos bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Noot d.d. 19 november 2019:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 16 september 2019 is geëindigd.