Griekenland (Evia) – bosbranden - calamiteit vastgesteld

Bron: | 17-08-2021
De Calamiteitencommissie heeft voor de bosbranden op het Griekse eiland Evia de hierna volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 6 augustus 2021 voor die gebieden op Evia waar de infrastructuur was aangetast (wegen afgesloten, veerboten uit de vaart);
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 6 augustus 2021 als gevolg van deze calamiteit voor die gedeelten van Evia waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Uitvoeringsinstructie
Reisaanpassing
Deelnemers kunnen voor reizen naar genoemde gebieden die op 6 augustus 2021 al waren aangevangen en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 6 augustus 2021 geldt dat de (gevolgen van) de bosbranden bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. De gevolgen van deze natuurramp vormen dan geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.