Frankrijk (Parijs) - molest: calamiteit vastgesteld

Bron: | 17-11-2015

De Calamiteitencommissie heeft op 17 november 2015 voor het recente molest in Frankrijk (de aanslagen op diverse locaties in Parijs) de volgende besluiten genomen:

Vaststelling van een calamiteit vanaf 13 november 2015 voor Parijs en Disneyland Parijs op basis van molest.

­Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 13 november 2015 tot en met 16 november 2015 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Parijs en Disneyland Parijs waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat zijn hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
De aangetaste infrastructuur wordt veroorzaakt door de sluiting van musea, parken en attracties in combinatie met een samenscholingsverbod.

Uitvoeringsinstructie
Er zijn reizen (tijdelijk of definitief) gestaakt.

Bij tijdelijke staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen door de reisorganisator. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen sprake van repatriëring.

Bij definitieve staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring door het Calamiteitenfonds en van de niet-genoten dagen door de reisorganisator.

De reisorganisator vergoedt in elk van beide gevallen aan de consument het totale bedrag en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen en een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.
Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van de terugbetaling.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

De vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen start op 14 november 2015 en eindigt op de geboekte terugreisdatum.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 14 november 2015 geldt dat (de gevolgen van) het molest in Parijs bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn en derhalve een risico inherent aan de reis dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard.

De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.