(Oost-)Frankrijk – overstromingen mid-juli 2021 - calamiteit vastgesteld

Bron: | 17-09-2021
De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen, na hevige regenval, in de Franse regio’s Bourgogne-Franche-Comté (arrondissementen Besancon en Dole) en Auvergne-Rhône-Alpes (arrondissement Bourg-en-Bresse) – de hierna volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 15 juli 2021 (Besancon) respectievelijk 16 juli 2021 (Bourg-en-Bresse) voor de campings Le Val de Bonnal, Aux Rives du Soleil en Les Bords de Loue.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 15 juli 2021 (Besancon) respectievelijk 16 juli 2021 (Bourg-en-Bresse) als gevolg van deze calamiteit voor genoemde campings Le Val de Bonnal, Aux Rives du Soleil en Les Bords de Loue waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Reisaanpassing
Deelnemers kunnen voor reizen naar campings Le Val de Bonnal respectievelijk Aux Rives du Soleil of Les Bords de Loue die op 15 respectievelijk 16 juli 2021 al waren aangevangen en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

(Tijdelijke) staking van de reis
Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen (*) met een vertrekdatum vanaf 15 juli 2021 respectievelijk16 juli 2021 geldt dat de (gevolgen van) de overstroming bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. De gevolgen van deze natuurramp vormen dan geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

(*) bij eigen-vervoerreizen datum inchecken bij accommodatie

Noot d.d. 14 oktober 2021:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie in Oost-Frankrijk op 1 augustus 2021 is geëindigd.