Filipijnen en Hong Kong China - orkaan Mangkut: calamiteit vastgesteld

Bron: | 18-09-2018
De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Mangkut en Luzon, Filipijnen respectievelijk Hong Kong, China de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een dreigende calamiteit op 14 september 2018 voor Luzon, Filipijnen, vanwege de naderende passage van orkaan Mangkut;
  • Vaststelling van een calamiteit op 15 september 2018 voor Luzon, Filipijnen, vanwege de passage van orkaan Mangkut;
  • Vaststelling van een calamiteit op 16 september 2018 voor Hong Kong, China, vanwege orkaan Mangkut;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 14 september 2018 tot nader besluit voor Luzon, Filipijnen en 
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 16 september 2018 tot nader besluit als gevolg van deze calamiteit voor Hong Kong, China
    in beide gevallen voor die gebieden waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Luzon, Filipijnen die op 14 september 2018 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) respectievelijk voor reizen naar Hong Kong, China die op 16 september 2018 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse als gevolg van de natuurramp niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. 
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 14 september 2018 geldt dat de (gevolgen van) orkaan Mangkut in Luzon, Filipijnen bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. 
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 16 september 2018 geldt dat de (gevolgen van) orkaan Mangkut in Hong Kong, China bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. 
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.