Fiji - orkaan Keni: calamiteit vastgesteld

Bron: | 17-04-2018

De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Keni op Fiji de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit op 10 april 2018 voor Fiji vanwege de passage van orkaan Keni;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 10 april 2018 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Fiji waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Dit betreft in elk geval het eiland Kadavu.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Fiji die op 10 april 2018 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 10 april 2018 geldt dat de (gevolgen van) orkaan Keni op Fiji bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.


Noot d.d. 20 juni 2018:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 1 mei 2018 is geëindigd.