Fiji overstromingen - calamiteit vastgesteld

Bron: | 06-04-2012

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente overstromingen op Fiji de volgende besluiten genomen:

Retroactieve vaststelling van een calamiteit met ingang van 30 maart 2012 voor die delen van Fiji die werden getroffen door overstromingen als gevolg van tropische stormen;

Retroactieve vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 30 maart 2012 tot en met 2 april 2012 voor die delen van Fiji waar aan het fonds deelnemende reisorgani­satoren als gevolg van genoemde calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
De afbakening van het gebied gebeurt telkens aan de hand van de feitelijke, door consumenten ter plaatse ondervonden en door de betrokken deelnemer te documenteren omstandigheden.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 30 maart 2012 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die als gevolg van de overstromingen niet volgens plan konden worden uitgevoerd de kosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de kosten voor het wijzigen van vliegtickets of om extra verblijfskosten.De waarde van de niet geleverde reisonderdelen (zoals vluchten naar, en transfers en verblijf op Fiji) zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien de reis niet kon worden aangepast dan komen in aanvulling op de eventuele extra verblijfskosten de niet-genoten dagen in aanmerking voor vergoeding. Dit uiteraard onder aftrek van de waarde van de niet geleverde reisonderdelen.

Voor reizen die na 30 maart 2012 zijn begonnen geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen op Fiji bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door reisorganisator en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De reisorganisator is voor een correcte uitvoering van de reis aansprakelijk.

NB
Dit besluit heeft geen betrekking op een gedwongen langer verblijf na de geboekte verblijfsperiode. Gedwongen langer verblijf is niet gedekt onder de garantie van het Calamiteitenfonds.