Egypte: Bericht van de Calamiteitencommissie

Bron: | 16-08-2013

De Calamiteitencommissie heeft kennis genomen van het door het ministerie van Buitenlandse Zaken op 16 augustus 2013 gewijzigde reisadvies voor Egypte.
De voor het Calamiteitenfonds relevante wijziging ten opzichte van het reisadvies van 14 augustus 2013 is dat nu niet-essentiële reizen naar de hotelresorts aan de Rode Zee en de Golf van Akaba worden ontraden.

De Calamiteitencommissie heeft deze situatie besproken en geconstateerd dat het op dit moment niet opportuun is om een "dekkingsbeperking" af te geven. De dekking van het Calamiteitenfonds voor (onder de garantieregeling geboekte) reizen naar de hotelresorts aan de Rode Zee en de Golf van Akaba blijft dan ook onverkort van kracht.

Uiteraard blijft de commissie de ontwikkelingen in Egypte op de voet volgen.

De Calamiteitencommissie gaat er van uit dat de reisorganisatoren klanten die niet op reis willen welwillend tegemoet treden en de mogelijkheid geven om in onderling goed overleg met de reisorganisator hun reis om te boeken of op te zeggen. Indien nodig kan de klant een beroep doen op artikel 503 lid 3 (*) van de wet op de reisovereenkomst (boek 7 Burgerlijk Wetboek).

De Calamiteitencommissie wijst een ieder erop dat de garantieregeling van het Calamiteitenfonds – en daarmee bovenstaande informatie – alleen geldt voor pakketreizen. Losse vliegtickets en lokaal in Egypte geboekte reisonderdelen vallen hier buiten.(*) De tekst van artikel 503 lid 3 luidt:

Indien de reiziger opzegt wegens een niet aan hem toe te rekenen omstandigheid, heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.