Egypte: calamiteit vastgesteld

Bron: | 01-01-0001

De Calamiteitencommissie heeft op 4 juli 2013 vanwege de gewijzigde politieke situatie in Egypte de volgende besluiten genomen:

 

Vaststelling van een calamiteit op 3 juli 2013 voor Egypte met uitzondering van de vakantiebestemmingen gelegen aan de kust van de Rode Zee of de Golf van Akaba.

 

­Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 3 juli 2013 als gevolg van deze calamiteit voor die plaatsen in Egypte (met uitzondering van de vakantie­bestemmingen gelegen aan de kust van de Rode Zee of de Golf van Akaba) waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisover­eenkomst na te komen.

 

 

 

Uitvoeringsinstructie

 

Deelnemers kunnen voor reizen naar Egypte (met uitzondering van de vakantie­bestemmingen gelegen aan de kust van de Rode Zee of de Golf van Akaba) die op 3 juli 2013 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van het molest - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpas­singen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

 

Voor reizen die vanaf 4 juli 2013 zijn begonnen geldt dat de (gevolgen van) het molest in genoemde gebieden bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

De commissie verwijst ook naar het reisadvies voor Egypte van het ministerie van Buitenlandse Zaken.