Verkleining commissie van beroep per 1 januari 2016.

Bron: | 04-01-2016

Het bestuur van SGR en Calamiteitenfonds heeft, na verkregen instemming van de raad van toezicht, besloten om de omvang van de commissie van beroep van SGR en Calamiteitenfonds per 1 januari 2016 terug te brengen van negen naar zes leden.

De commissie van beroep kent als gevolg hiervan per 1 januari 2016 de volgende samenstelling:

mr. T.J. Dorhout Mees (voorzitter)
mr. J.J.I. Verburg (vice-voorzitter)
H.C. van Ravesteijn RA
drs. F.G. Gompen RA
F. Stevens
H. van der Graaf