Cuba – orkaan Sandy: calamiteit vastgesteld

Bron: | 31-10-2012
De Calamiteitencommissie heeft op 30 oktober 2012 voor de passage van orkaan Sandy over Cuba de volgende besluiten genomen:

Vaststelling van een calamiteit op 25 oktober 2012 voor geheel Cuba;

Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 25 oktober 2012 als gevolg van deze calamiteit voor die plaatsen op (oost) Cuba waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisover­eenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen op Cuba die op 25 oktober 2012 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die op Cuba - als gevolg van de passage van orkaan Sandy - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpas­singen bij het Calamiteitenfonds claimen. Deze meerkosten kunnen bijvoorbeeld ontstaan indien de reisroute moest worden aangepast, of als consumenten uit voorzorg naar een andere (orkaanbestendige) accommodatie zijn gebracht.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.
Indien de reis niet kon worden aangepast en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan komen in aanvulling op de eventuele meerkosten de niet-genotendagen in aanmerking voor vergoeding. Ook deze vergoeding vindt plaats onder aftrek van de waarde van de niet geleverde reisonderdelen.