Costa Rica - vulkaanuitbarsting: calamiteit vastgesteld

Bron: | 27-09-2016
De Calamiteitencommissie heeft op 27 september 2016 naar aanleiding van de recente uitbarsting van vulkaan Turrialba in Costa Rica het volgende besluit genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit op basis van een natuurramp op 19 september 2016 voor het gebied in Costa Rica (rondom vulkaan Turrialba) dat werd getroffen door de uitbarsting van deze vulkaan.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 19 tot en met 21 september 2016 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Costa Rica waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze vulkaanuitbarsting en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. De aantasting van de infrastructuur bestaat in elk geval uit de tijdelijke sluiting van de luchthaven van hoofdstad San Jose (Juan Santamaría International Airport).
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar die delen van Costa Rica die op 19 september 2016 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de vulkaanuitbarsting - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Mogelijk zijn er reizen (tijdelijk of definitief) gestaakt.
Bij tijdelijke staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen sprake van repatriëring.
Bij definitieve staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring en van de niet-genoten dagen. De reisorganisator keert de vergoeding aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.
Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 19 september 2016 geldt dat (de gevolgen van) de vulkaanuitbarsting bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. (De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantie-regeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.