Costa Rica - vulkaanuitbarsting: calamiteit vastgesteld

Bron: | 19-03-2015

De Calamiteitencommissie heeft op 19 maart 2015 naar aanleiding van de recente uitbarsting van vulkaan Turrialba in Costa Rica het volgende besluit genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit op basis van een natuurramp op 12 maart 2015 voor het gebied in Costa Rica (rondom vulkaan Turrialba) dat werd getroffen door de uitbarsting van deze vulkaan.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 12 maart 2015 tot en met 16 maart 2015 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Costa Rica waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze vulkaanuitbarsting en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    De aantasting van de infrastructuur bestaat in elk geval uit de tijdelijke sluiting van de luchthaven van hoofdstad San Jose (Juan Santamaría International Airport).

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar die delen van Costa Rica die op 12 maart 2015 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de vulkaanuitbarsting - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk blijkt is sprake van (tijdelijke of definitieve) staking van de reis.
Bij tijdelijke staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen door de reisorganisator. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen sprake van repatriëring.

Bij definitieve staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring door het Calamiteitenfonds en van de niet-genoten dagen door de reisorganisator.

De reisorganisator vergoedt in elk van beide gevallen aan de consument het totale bedrag en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen en een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.
Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van de terugbetaling.

Voor reizen die vanaf 12 maart 2015 zijn begonnen geldt dat de (gevolgen van) de vulkaanuitbarsting bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de reis aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.