Coronavirus: geen dekking

Bron: | 28-01-2020

Inleiding

In de Chinese provincie Hubei is het Coronavirus uitgebroken. De Chinese overheid heeft allerlei maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen (zogeheten ‘shutdown’).
Het BZ-reisadvies voor de Chinese provincie Hubei is daarom ‘code oranje’. Ook elders in China zijn reis-belemmerende maatregelen genomen.

Geen dekking

Het Calamiteitenfonds krijgt vragen over de garantieregeling van het fonds als het gaat om ziektes/epidemieën. Is hiervoor dekking? Het antwoord is: nee, voor ziektes bestaat geen dekking.

Bij het opstellen van de regeling van het fonds in 1999 is er bewust voor gekozen om objectieve criteria vast te stellen op basis waarvan uitkeringen kunnen worden gedaan.
Gekozen is voor molestsituaties of natuurrampen met als gevolg hetzij gevaar voor persoon en goed van de consument hetzij aangetaste infrastructuur.

Bij de oprichting van het fonds is wel bekeken of het mogelijk was om mens- en dierziektes onder de garantie te brengen. Dat bleek niet mogelijk, o.a. door het volgende:

  • De door de (lokale) overheid genomen maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen kunnen een belemmering zijn. Het aanpassen van een reis is hierdoor niet (zonder meer) mogelijk. Alleen dekking bieden op reisbeperkende maatregelen van overheden wekt verwarring op.
  • Klanten die in het gebied zijn kunnen al besmet zijn. Het Calamiteitenfonds is niet de organisatie die kan beslissen over repatriëring van mogelijk zieke klanten. Dat is een taak van de overheid. De overheid ter plaatse kan repatriëring tegenhouden, het kan immers de verspreiding van een ziekte (zoals het Coronavirus) bevorderen.
  • Ook speelt mee dat het Calamiteitenfonds niet voor elke individuele reiziger apart een besluit kan nemen. Een besluit van het fonds is bindend voor alle reizigers ter plaatse.

Al zieke personen

Reizigers die onverhoopt tijdens de vakantie ziek worden vallen onder het regime van hun reisverzekering of ziektekostenverzekering. Het Calamiteitenfonds kan hen niet verder te helpen (en is hier ook niet voor ingericht).

Niet aangevangen reizen

Het Calamiteitenfonds doet nooit uitkering voor nog niet aangevangen reizen. Ook niet wanneer wel sprake is van een natuurramp of molest op de geboekte reisbestemming.
Dit principe staat niet ter discussie.
Met ziekte als grondslag voor een calamiteit zullen derhalve ook meer annuleringen ontstaan op kosten van de (reis)organisator.

Informatie ANVR

Wij verwijzen reisprofessionals naar de website van de ANVR voor een nieuwsitem over dit onderwerp.

*****