Chili- molest: calamiteit vastgesteld

Bron: | 21-11-2019
De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente protesten in Chili beoordeeld of, en zo ja waar en wanneer, sprake was van een calamiteit in de zin van de garantieregeling op basis van groot molest.

De commissie heeft nadrukkelijk kennis genomen van het reisadvies voor Chili van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat onveranderd kleurcode geel “Let op, veiligheidsrisico’s” had. Daarnaast zijn de feiten en omstandigheden in Chili, met name de hoofd-stad Santiago, in het weekend van 19 en 20 oktober jl., gewogen zoals deze door de betrokken reisorganisatoren zijn aangedragen.

Alles afwegende is de Calamiteitencommissie in dit specifieke geval van mening dat in Chili, met name in hoofdstad Santiago de Chile, in genoemd weekend sprake was van groot molest en daarmee van een calamiteit in de zin van de garantieregeling.

Als gevolg van de calamiteit was volgens de Calamiteitencommissie vervolgens sprake van een uitkeringsvatbare situatie op basis van een aangetaste infrastructuur.
De luchthaven van Santiago was in genoemd weekend niet bereikbaar, en als gevolg daarvan werden alle vluchten van en naar Santiago geannuleerd.

De formulering van de besluiten is als volgt:
  • Vaststelling van een calamiteit op 19 en 20 oktober 2019 voor die plaatsen in Chili die werden getroffen door molest. Het molest betreft gewelddadige protesten tegen diverse prijsstijgingen, voornamelijk in de hoofdstad Santiago, en wegblokkades op toegangswegen naar Santiago.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 19 en 20 oktober 2019 voor die plaatsen in Chili waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassingen
Deelnemers kunnen voor reizen die op 19 oktober 2019 al waren aangevangen en die als gevolg van het molest in niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Gedwongen langer verblijf
Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Nog niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 19 oktober 2019 geldt dat (de gevolgen van) het molest in Chili bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze molestsituatie vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.
De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.