Chili - aardverschuiving: calamiteit vastgesteld

Bron: | 11-01-2018
De Calamiteitencommissie heeft voor de recente aardverschuiving in Chili de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een calamiteit op 16 december 2017 voor het door de aardverschuiving getroffen gebied in, in elk geval het deel van de weg/route Carretera Austral tussen Villa Santa Lucia en Chaitén;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 16 december 2017 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Chili, zoals het deel van Carretera Austral tussen Villa Santa Lucia en Chaitén, waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie. 
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar het getroffen deel van Chili die op 16 december 2017 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 16 december 2017 geldt dat de (gevolgen van) de aardverschuiving in Chili bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. 
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. 

Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.


Noot d.d. 31 januari 2018:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 31 december 2017 is geëindigd.