Chili Torres del Paine bosbranden

Bron: | 04-01-2012

De Calamiteitencommissie heeft op 4 januari 2012 besloten retroactief een calamiteit vast te stellen voor de bosbranden in Torres del Paine national park, Chili met ingang van 29 december 2011 tot en met 1 januari 2012.

De Calamiteitencommissie heeft vervolgens een uitkeringsvatbare situatie vastgesteld met terugwerkende kracht vanaf 29 december 2011 voor die delen van Torres del Paine national park, Chili waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze bosbranden en het hierdoor ontstane gevaar voor de persoon of goederen van de consument, danwel de hierdoor aangetaste infrastructuur, niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 29 december 2011 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die als gevolg van de bosbranden in Torres del Paine, Chili niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.

De inkoopprijs van niet genoten reisonderdelen dient door de deelnemer als kosten­besparing te worden opgegeven. Dit bedrag wordt met de uitkering van het fonds verrekend.
Deze reisonderdelen zijn immers niet geleverd als gevolg van overmacht, en het is een inter­nationaal aanvaard recht dat de deelnemer in dat geval zijn (lokale) leverancier niet hoeft te betalen voor niet geleverde diensten. Het is hierbij niet relevant of de deel­nemer deze bedragen daadwerkelijk niet aan zijn leverancier zal betalen. Indien hij niet kan of wil verrekenen komt dit voor zijn eigen rekening.

Voor reizen die na 29 december 2011 uit Nederland zijn vertrokken geldt dat de situatie in Torres del Paine, Chili voor aanvang van de reis bekend mocht worden verondersteld.Voor die reizen kan het Calamiteitenfonds dan ook geen uitkering doen.