België (Brussel) - molest: calamiteit vastgesteld

Bron: | 24-03-2016

De Calamiteitencommissie heeft op 24 maart 2016 voor het recente molest in België (de aanslagen op de luchthaven en metro van Brussel) de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een calamiteit vanaf 22 maart 2016 voor Brussel op basis van molest.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 22 maart 2016 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Brussel waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat zijn hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. De aangetaste infrastructuur wordt veroorzaakt door:
  • de sluiting van luchthaven Zaventem;
  • de sluiting van de treinstations in Brussel;
  • het stilleggen van de metro;
  • het advies om in Brussel zo veel mogelijk binnen te blijven.
 
Op 22 maart aan het einde van middag en in de loop van de avond zijn de treinstations weer open gegaan en zijn de metro’s weer gaan rijden. Ook het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven werd ingetrokken. Voor de gevolgen van de sluiting van de treinstations in Brussel, het stilleggen van de metro en het advies om in Brussel zo veel mogelijk binnen te blijven is de uitkeringsvatbare situatie dan ook op 22 maart 2016 aan het einde van de dag geëindigd.
 
Voor de gevolgen van de sluiting van de luchthaven eindigt de uitkeringsvatbare situatie op het moment dat de luchthaven weer open gaat.
 
Uitvoeringsinstructie
Er zijn reizen (tijdelijk of definitief) gestaakt.
Klanten die op de ochtend van 22 maart al in Brussel verbleven en waarvan de reis niet definitief is gestaakt hebben recht op vergoeding van één niet-genoten dag. Voor klanten waarvan de reis op 22 maart definitief is gestaakt start de vergoeding voor niet genoten vakantiedagen op 22 maart 2016 en eindigt op de geboekte terugreisdatum.
 
De reisorganisator keert de vergoeding aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van de terugbetaling. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.
 
Er zijn reizen aangepast
Deelnemers kunnen voor reizen die op 22 maart 2016 al waren aangevangen en die - als gevolg van de aanslagen in Brussel - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend. Dit geldt niet alleen voor reizen met de bestemming Brussel maar ook voor reizen waarbij de terugreis via Brussel moest worden uitgevoerd. Denk hierbij aan geannuleerde terugvluchten naar Brussel en het niet rijden van internationale treinen.
 
Voor reizen die nadat het nieuws over de aanslagen bekend geworden was nog moesten aanvangen geldt dat (de gevolgen van) het molest in Brussel bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. (De gevolgen van) dit molest vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk. Let op: Bij eigen vervoer reizen is de aanvangstijdstip van de reis het moment dat de klant mag inchecken in de geboekte accommodatie.