Indonesië (Bali) - vulkaan Agung: dreigende calamiteit vastgesteld

Bron: | 11-10-2017
De Calamiteitencommissie heeft op 11 oktober 2017 naar aanleiding van de dreigende uitbarsting van vulkaan Agung op Bali, Indonesië de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een dreigende calamiteit op basis van een dreigende natuurramp op 22 september 2017 voor het gebied op Bali, Indonesië (12 kilometer rondom vulkaan Agung) dat werd geëvacueerd wegens de dreigende uitbarsting van deze vulkaan.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 22 september 2017 als gevolg van deze dreigende calamiteit voor de 12 kilometer evacuatiezone rondom vulkaan Agung op Bali, Indonesië in welk gebied aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze dreigende vulkaanuitbarsting en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Bali, Indonesië die op 22 september 2017 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse (in de evacuatiezone) - als gevolg van de dreigende vulkaanuitbarsting - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
Zoals voor omboekingen van klanten die in een accommodatie in de evacuatiezone zouden verblijven en voor wie elders op Bali alternatieve accommodatie is gevonden.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Mogelijk zijn er reizen tijdelijk gestaakt.
Bij tijdelijke staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen sprake van repatriëring. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen die vanaf 22 september 2017 zijn begonnen geldt dat de (gevolgen van) de dreigende vulkaanuitbarsting – zoals de ingestelde evacuatiezone - bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de reis aansprakelijk.

Noot d.d. 24 oktober 2017:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 24 oktober 2017 is geëindigd.