Bali - uitbarsting vulkaan Agung: calamiteit vastgesteld

Bron: | 29-11-2017
De Calamiteitencommissie heeft voor de recente uitbarsting van vulkaan Agung op Bali, Indonesië de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een calamiteit op 26 november 2017 20:00 uur (Nederlandse tijd) voor die delen van Bali die werden getroffen door de uitbarsting van de vulkaan Agung op Bali waardoor een aswolk is ontstaan.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 26 november 2017 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Indonesië waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze vulkaanuitbarsting, de aswolk en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen met inachtneming van de volgende zaken:
  • De aantasting van de infrastructuur bestaat uit de sluiting van de internationale luchthaven van Denpasar/ Bali, waardoor geen vliegverkeer mogelijk was.
  • Op 29 november 2017 was de luchthaven van Denpasar, Bali weer open en werden er weer vluchten naar Nederland uitgevoerd. Derhalve eindigt de uitkeringsvatbare situatie op 29 november 2017.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Bali, Indonesië die op 26 november 2017 om 20:00 uur al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die onderweg naar Bali of ter plaatse - als gevolg van de vulkaanuitbarsting - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.
Indien er kosten zijn gemaakt voor een alternatieve terugreis houdt u dan rekening met het volgende. Het Calamiteitenfonds dekt alleen een alternatieve terugreis van Bali naar omliggende eilanden vanwege de sluiting van de luchthaven op Bali, waardoor vertrek vanaf dat eiland naar Nederland wel mogelijk was. De alternatieve terugreis mag niet zijn georganiseerd of betaald zijn of worden door de luchtvaartmaatschappij waar de terugvlucht geboekt was. Als dat wel het geval is ontstaan immers geen meerkosten die aan de consument kunnen worden doorbelast en is er geen reglementaire grondslag voor uitkering. 

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. 
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 26 november 2017 20:00 uur geldt dat de (gevolgen van) de vulkaanuitbarsting bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. (De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. 
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de uitkeringsvatbare situatie [in dit geval: wanneer de luchthaven op Bali weer open is] is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.