Australië (Queensland) - overstromingen: calamiteit vastgesteld

Bron: | 04-02-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen in Queensland, Australië de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 29 januari 2019 voor die delen van Queensland, Australië die werden getroffen door overstromingen na hevige regenval.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 29 januari 2019 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Queensland, Australië waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisover­eenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deel­nemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteiten­fonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Queensland, Australië die op 29 januari 2019 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpas­singen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 29 januari 2019 geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen in Queensland, Australië bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn.
De gevolgen van deze natuurramp vormen dan geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten dan een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Noot d.d. 10 mei 2019:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 4 februari 2019 is geëindigd.