Nepal - overstromingen: calamiteit vastgesteld

9 december 2022

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen, na hevige regenval, in Nepal op 7 oktober 2022 de hierna volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 7 oktober 2022 voor die delen van Nepal die werden getroffen door overstromingen en aardverschuivingen.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 7 oktober 2022 tot en met 14 november 2022 als gevolg van deze calamiteit voor die plaatsen in Nepal waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur – niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing
Deelnemers kunnen voor reizen naar Nepal die op 7 oktober 2022 al waren aangevangen en die ter plaatse – als gevolg van de natuurramp – niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Tijdelijke staking van de reis
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis tijdelijk moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 7 oktober 2022 geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. De gevolgen van deze natuurramp vormen dan geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.