Wilt u met uw reisorganisatie deelnemer worden? Lees dan eerst de onderstaande informatie, onze Statuten, het Deelnemersreglement en de Uitvoeringsregeling publieksbijdragen goed door.

For EU/EFTA companies active in the Netherlands wishing to become a participant of the Calamiteitenfonds, certain information is available in English. Please send your request to info@calamiteitenfonds.nl.

De belangrijkste informatie voor u als mogelijke nieuwe deelnemer vindt u in artikel 15A van de statuten en in de artikelen 2 tot en met 4 van het deelnemersreglement. Het aanvragen van het deelnemerschap is alleen zinvol wanneer uw onderneming aan de reglementaire voorwaarden voldoet.

Voordat u reizen met garantie aan uw klanten kunt aanbieden en u de garantie in uw brochure kunt publiceren moet u Calamiteitenfondsdeelnemer zijn. Het deelnemerschap moet dus voor het verschijnen van uw brochure(s) of de publicatie van uw reisaanbod op uw internetsite worden aangevraagd.

Aanvraagkosten 

De aanvraagkosten zijn afhankelijk van uw omzet. U kunt het voor u geldende bedrag bij het Calamiteitenfonds opvragen.

Hierna kunt u de aanvraag doen door het volledig ingevulde Aanvraagformulier op te sturen naar het Calamiteitenfonds.

Deelnemersbijdrage

Na ontvangst van de aanvraagkosten en het volledig ingevulde aanvraagformulier beoordelen wij of uw onderneming aan de reglementaire voorwaarden voldoet. Daarna informeren wij u over de nadere toelatingsvoorwaarden en over de hoogte en de termijnen van de bij u te incasseren bedragen. Wanneer u aan alle voorwaarden hebt voldaan wordt u ingeschreven als deelnemer. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Wij bevestigen u ook per wanneer u uw reizen met de garantie van het Calamiteitenfonds mag aanbieden.

Het Calamiteitenfonds kent voor de deelnemersbijdrage vier tarieven, verbonden aan vier omzetcategorieën. Met ‘omzet’ wordt die omzet bedoeld die onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds valt. Dus inclusief de van heffing vrijgestelde omzet (*).

Jaaromzet Deelnemersbijdrage 2020
0 - 0,25 miljoen € 250,00
0,25 - 2,5 miljoen € 750,00
2,5 - 12 miljoen € 1.290,00
> 12 miljoen € 2.640,00

(*)

Vrijgestelde omzet
Reizen binnen Nederland zijn vrijgesteld van heffing. Tevens zijn van heffing vrijgesteld alle reizen met een totale reissom (per party) van minder dan € 150,00. Onder reissom wordt
verstaan het factuurtotaal verminderd met de bijkomende kosten zoals administratiekosten, visumkosten, verzekeringspremies, borgsommen en bijdrage voor het Calamiteitenfonds.