Calamiteiten

16-05-2024

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de overstromingen op Sumatra, Indonesië de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 13 mei 2024 voor die gebieden op Sumatra, Indonesië die werden getroffen door overstromingen;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 13 mei 2024 voor die plaatsen op Sumatra, Indonesië waar deelnemers als gevolg van deze calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur, en/of gevaar voor de consument, hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst in redelijkheid niet konden nakomen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 28 juni 2024
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 14 mei 2024 is geëindigd.

2-5-2024

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de overstromingen als gevolg van de damdoorbraak in Mai Mahiu voor de daardoor getroffen gebieden in Kenia de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 29 april 2024 voor die getroffen gebieden in Kenia die werden getroffen door overstromingen als gevolg van de damdoorbraak;
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 29 april 2024 voor die getroffen plaatsen in Kenia waar deelnemers als gevolg van deze calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur, en/of gevaar voor de reiziger, hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst in redelijkheid niet konden nakomen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 28 juni 2024
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 3 mei 2024 is geëindigd.

23-04-2024

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de uitbarsting van vulkaan Ruang in Indonesië (Sulawesi), de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit op 18 april 2024 voor het gebied in Sulawesi, Indonesië rondom de vulkaan Ruang, op basis van een natuurramp. Door de gevolgen van de vulkaanuitbarsting (met name de asdeeltjes in de lucht) is de infrastructuur aangetast.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 18 april 2024 voor die plaatsen op Sulawesi, Indonesië waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur – niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Het gaat hier om geannuleerde vluchten vanaf luchthaven Sam Ratulangi International Airport (code MDC) nabij Manado, Sulawesi. Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 28 juni 2024
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 8 mei 2024 is geëindigd.

19-04-2024

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de overstromingen in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit op 16 april 2024 voor geheel Dubai, op basis van een natuurramp, welke hebben geleid tot grote overstromingen waarbij de infrastructuur is aangetast.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 16 april 2024 voor die plaatsen in Dubai waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur – niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Het gaat hier om geannuleerde vluchten vanaf de luchthaven van Dubai.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 28 juni 2024
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 23 april 2024 is geëindigd.

19-04-2024

Op 14 april 2024 sloot Jordanië uit voorzorg het luchtruim. De reden was een (dreigende) luchtaanval van Iran op Israël. Daardoor konden deelnemende reisorganisatoren hun verplichtingen jegens reizigers niet nakomen. De Calamiteitencommissie beschouwt deze situatie als dreigend molest en heeft de hierna volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een dreigende calamiteit op 14 april 2024 voor geheel Jordanië, op basis van dreigend molest.
 •  Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 14 en 15 april 2024 voor die plaatsen in Jordanië waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze dreigende calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur – niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Het gaat om geannuleerde terugvluchten vanaf de luchthaven van Amman naar Nederland.

16-02-2024

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de bosbranden in Grampians National Park in Victoria, Australië de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 12 februari 2024 voor die delen van het Grampians National Park die werden getroffen door bosbranden.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 12 februari 2024 voor die plaatsen in het Grampians National Park waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur, en/of gevaar voor de consument, hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst in redelijkheid niet konden nakomen.

Noot d.d. 22 april 2024
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 15 maart 2024 is geëindigd.

29-01-2024

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de naderende orkaan Kirrily richting Queensland, Australië de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 25 januari 2024 voor die plaatsen in Queensland, Australië die dreigen te worden getroffen door orkaan Kirrily.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 25 januari 2024 voor die plaatsen in Queensland, Australië waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze naderende orkaan niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Noot d.d. 22 april 2024
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 31 januari 2024 is geëindigd.

29-01-2024

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de naderende orkaan Belal de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een dreigende calamiteit (op basis van een natuurramp) op 15 januari 2024 voor die plaatsen op Mauritius die dreigden te worden getroffen door orkaan Belal.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 15 tot en met 17 januari 2024 voor die plaatsen op Mauritius waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze naderende orkaan niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Een belangrijk gevolg was de sluiting van de internationale luchthaven op 15 en 16 januari 2024.

Voor algemene informatie over de afwikkeling van schade naar aanleiding van calamiteiten kunt u klikken op ‘Schade claimen

Informatie voor professionals over het claimtraject.