Calamiteiten

23-02-2023

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen in Nieuw Zeeland de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 12 februari 2023 voor die delen van Nieuw-Zeeland die werden getroffen door overstromingen als gevolg van hevige regenval na de passage van cycloon Gabrielle.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 12 februari 2023 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Nieuw-Zeeland waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur – niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 11 mei 2023

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 17 maart 2023 is geëindigd.

07-12-2022

De Calamiteitencommissie heeft voor de molestsituaties in Peru de hierna volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 7 december 2022 voor die plaatsen in Peru die werden getroffen door molest. Het betreft gewelddadige rellen dan wel gewelddadige wegblokkades als protest van de inheemse bevolking tegen de afzetting van de Peruaanse president.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 7 december 2022 voor die plaatsen in Peru waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Dit zijn plaatsen die niet bereikt of juist niet verlaten kunnen worden wegens rellen of wegblokkades.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 3 februari 2023

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 2 januari 2023 is geëindigd.

Voor algemene informatie over de afwikkeling van schade naar aanleiding van calamiteiten kunt u klikken op ‘Schade claimen

Informatie voor professionals over het claimtraject.