Calamiteiten

16-02-2024

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de bosbranden in Grampians National Park in Victoria, Australië de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 12 februari 2024 voor die delen van het Grampians National Park die werden getroffen door bosbranden.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 12 februari 2024 voor die plaatsen in het Grampians National Park waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur, en/of gevaar voor de consument, hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst in redelijkheid niet konden nakomen.

29-01-2024

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de naderende orkaan Kirrily richting Queensland, Australië de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 25 januari 2024 voor die plaatsen in Queensland, Australië die dreigen te worden getroffen door orkaan Kirrily.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 25 januari 2024 voor die plaatsen in Queensland, Australië waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze naderende orkaan niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

29-01-2024

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de naderende orkaan Belal de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een dreigende calamiteit (op basis van een natuurramp) op 15 januari 2024 voor die plaatsen op Mauritius die dreigden te worden getroffen door orkaan Belal.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 15 tot en met 17 januari 2024 voor die plaatsen op Mauritius waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze naderende orkaan niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Een belangrijk gevolg was de sluiting van de internationale luchthaven op 15 en 16 januari 2024.

27-10-2023

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de naderende orkaan Tammy de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een dreigende calamiteit (op basis van een natuurramp) op 21 oktober 2023 voor die plaatsen op Sint-Maarten die dreigden te worden getroffen door orkaan Tammy. Het gaat in elk geval om Sint Maarten Airport (SXM).
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 21 oktober 2023 voor die plaatsen op Sint-Maarten waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze naderende orkaan niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

09-10-2023

De Calamiteitencommissie heeft voor de molestsituaties in Israël, veroorzaakt door de aanvallen van beweging Hamas, de hierna volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 7 oktober 2023 voor die plaatsen in Israël die werden getroffen door molest. Het betreft aanvallen van beweging Hamas.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 7 oktober 2023 voor die plaatsen in Israël waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Hetzij wegens gevaar voor de reiziger, hetzij wegens aangetaste infrastructuur.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Voor algemene informatie over de afwikkeling van schade naar aanleiding van calamiteiten kunt u klikken op ‘Schade claimen

Informatie voor professionals over het claimtraject.